mask

Azot w przemyśle farmaceutycznym

W wielu dziedzinach przemysłu czysty azot odgrywa ważniejszą rolę niż np. powietrze. Doskonałym tego przykładem jest branża farmaceutyczna, w której gaz ten spełnia funkcje ochronne zarówno dla gotowych wyrobów, jak i poszczególnych komponentów. Służy do eliminowania tlenu, przeciwdziałając skutkom utleniania i aktywności drobnoustrojów.

Znaczenie azotu w farmacji

Procesy produkcyjne w przemyśle farmaceutycznym wymagają atmosfery wolnej od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Poszczególne składniki, z których powstają lekarstwa, nie mogą mieć kontaktu ani z tlenem, ani z parą wodną, gdyż mogłyby nastąpić między nimi reakcje chemiczne. Szczególnie tlen wykazuje negatywny wpływ na jakość komponentów, ponieważ przyczynia się do utleniania, a także sprzyja w rozwoju drobnoustrojów.

W przemyśle farmaceutycznym azot sprawia, że atmosfera staje się obojętna i sucha, a więc idealna do produkcji wysokiej jakości wyrobów. Pomaga zachować sterylność i czystość produktów farmaceutycznych. Służy też do kontrolowania ilości tlenu, osłaniania składników aktywnych i składników o wysokim stopniu czystości. Jest to gaz obojętny, który wykorzystywany jest nie tylko na etapie produkcji, ale i w późniejszej fazie pakowania leków czy innych wyrobów farmaceutycznych.

Sposoby wytwarzania azotu

Firmy farmaceutyczne wymagają stałego dostępu do niezawodnego, wydajnego źródła azotu o wysokiej czystości. W przypadku zastosowań gaz ten powinien być samodzielnie wytwarzany w zakładzie. W tym celu zastosowanie znajdują przede wszystkim generatory azotu, które pozwalają utrzymać optymalne parametry atmosfery do produkcji leków, kontrolując przy tym ich jakość i zwiększając wydajność.

Generatory azotu, a także kompletne stacje azotowe, znajdziesz w ofercie naszej firmy. Zapraszamy.