mask

Osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne

W nowoczesnych zakładach przemysłowych sprężone powietrze odgrywa kluczową rolę. Jest często decydującym medium w procesach produkcyjnych. Niezależnie od tego czy sprężone powietrze ma bezpośredni kontakt z produktem czy też służy do automatyzacji procesów, napędzania urządzeń lub wytwarzania azotu, czyste, suche, niezawodne sprężone powietrze jest niezbędne do utrzymania efektywnej i ekonomicznej produkcji.

Parker Hanniin oferuje kompletne rozwiązania w zakresie uzdatniania sprężonego powietrza dostosowane do danej branży, wymogów jakościowych czy aplikacji końcowej. Sercem każdego systemu uzdatniania sprężonego powietrza jest osuszacz, którego zadaniem jest usuwanie pary wodnej, eliminacja kondensacji, korozji, a w przypadku osuszaczy adsorpcyjnych hamowanie rozwoju mikroorganizmów.