mask

Czym są adsorbery węglowe i jak działają?

Adsorber węglowy jest urządzeniem przemysłowym, w którym przeprowadzany jest proces absorbcji. W większości przypadków przyjmuje kształt skrzyni bądź cylindra. Adsorber węglowy wypełniony jest warstwami substancji absorbującej, czyli w tym przypadku węgla. Wykorzystywany jest głównie w celu oczyszczania gazu lub cieczy, a także do odzyskiwania cennych składników lub odbarwiania produktów. Dużą zaletą tych urządzeń są niskie koszty eksploatacji i konserwacji, wydajność oraz brak konieczności posiadania pozwoleń czy innych dokumentów.

Na jakiej zasadzie działają adsorbery węglowe?

Wydajność adsorberów tego typu podyktowana jest surowcem wykorzystywanym jako złoże, czyli węglem. Ma on bardzo dużą powierzchnię właściwą, dzięki czemu może wchłonąć naprawdę sporo zanieczyszczeń. Wykorzystywany od lat z pewnością zasługuje na miano jednego z najlepszych absorbentów. Adsorbery węglowe dobierane są na podstawie nominalnego przepływu powietrza. Zanieczyszczone powietrze powoli przemieszcza się w złożu węglowym, umieszczonym w urządzeniu. Porowata struktura powierzchni węgla absorbuje wszelkie zanieczyszczenia. Opisany proces przebiega do momentu, kiedy złoże ulegnie całkowitemu wyczerpaniu. Filtry węglowe skutecznie eliminują lotne związki organiczne oraz grupę związków nieorganicznych. 

Co ważne, złoże można wymienić, bądź poddać je regeneracji, poprzez przepuszczenie przez niego odpowiedniej ilości wody. Przy regeneracji nie ma konieczności wyjmowania filtru z adsorbera. Zastosowanie tego urządzenia gwarantuje najwyższą jakość sprężonego powietrza. Po przejściu przez filtry adsorbujące powietrze jest zupełnie czyste, pozbawione drobin oleju, zapachu oraz smaku. Głównym zastosowaniem adsorberów węglowych są różnego rodzaju stacje przeróbki odpadów, pompownie ścieków oraz oczyszczalnie ścieków. Wykorzystuje się je również w lakierniach i malarniach, przemyśle spożywczym, meblowym czy rafineryjnym.