mask

Dlaczego usuwanie kondensatu jest takie ważne?

Kondensat jest substancją, która zbiera się w zbiornikach filtrów w systemie sprężonego powietrza oraz najniższych punktach tej instalacji. Emulsja ta powstaje z zanieczyszczeń, wody oraz oleju, które przedostały się do instalacji pneumatycznej. W trakcie pracy instalacji dochodzi do emulgacji cząstek wody, oleju, zanieczyszczeń ciekłych i stałych. Chociaż cały układ jest szczelny, to podczas procesów fizycznych dochodzi do skroplenia lub kondensacji pary wodnej obecnej w układzie. Źródłem oleju w instalacjach pneumatycznych najczęściej są sprężarki.

Jak usuwany jest kondensat i dlaczego jest to tak istotny proces?

Kondensat z układu pneumatycznego usuwany jest za pomocą drenu kondensatu. Ten element, nazywany również spustem kondensatu stanowi składową filtra, odpowiedzialną za oczyszczanie sprężonego powietrza. Za jego pomocą usuwa się również zanieczyszczenia powstałe podczas działania instalacji. Dren pozwala na usunięcie kondensatu z filtra, nie dopuszczając do jego przedostania się do dalszych części układu.

Zbieranie się kondensatu bardzo niekorzystnie wpływa na elementy uszczelniające instalacji. Jego większe ilości mogą prowadzić do korodowania elementów instalacji. Duża zawartość tej emulsji w układzie może również powodować zatykanie otworów technologicznych, uszkodzenie osuszaczy oraz szybsze zużycie filtrów, co wiąże się z większymi kosztami dla przedsiębiorstwa. Kondensat może powodować również poważne awarie urządzeń.

W sytuacji, kiedy w układzie zbierze się duża ilość kondensatu, może on zacząć przedostawać się na zewnątrz, trafiając na posadzkę i stanowiąc zagrożenie dla pracowników, którzy mogą się poślizgnąć i ulec poważnemu wypadkowi. Kondensat ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, dlatego nie powinien mieć z nim kontaktu.