mask

Jak działa generator azotu?

W wielu zakładach w celu zabezpieczenia procesów produkcyjnych wykorzystuje się różnego rodzaju gazy techniczne. Dzięki atrakcyjnym dla produkcji właściwościom fizykochemicznym najbardziej rozpowszechnionym gazem jest azot, który ze względu na wysokie wymagania jakościowe, musi zostać wytworzony za pomocą specjalistycznego sprzętu. Obecnie jedną z najbardziej opłacalnych metod pozyskiwania tego gazu jest korzystanie z generatorów azotu.

Na jakiej zasadzie działają generatory azotu PSA?

Kupując azot z zewnętrznych firm, przedsiębiorstwa muszą liczyć się z kosztami transportu, dzierżawy zbiorników, problemami logistycznymi, a także wysokim kosztem zakupu jednostkowego. Azot magazynowany jest pod wysokim ciśnieniem, w związku z czym obchodząc się z nim, należy przestrzegać odpowiednich wymogów bezpieczeństwa, co również zwiększa koszty. Aby zapewnić stały dostęp azotu, firmy inwestują w generatory tego gazu, dzięki którym możliwe jest wygenerowanie wymaganej ilości azotu, bez konieczności jego magazynowania.

Stacja wytwarzania azotu zbudowana są z 3 głównych elementów: sprężarki, systemu uzdatniania powietrza oraz sekcji separacji azotu (membranowej lub adsorpcyjnej). W przypadku generatorów azotu PSA odpowiednio uzdatnione sprężone powietrze jest wtłaczane do kolumny wypełnionej węglowym sitem molekularnym CMS, którego zadaniem jest separacja tlenu z powietrza. Ten proces pozwala uzyskać azot o bardzo wysokiej czystości.

Jak przebiega proces produkcji azotu za pomocą generatora membranowego?

W przypadku generatorów azotu z modułami membranowymi sprężone powietrze wtłaczane jest do zestawu wiązek z włóknami membranowymi, gdzie zachodzi proces przenikania gazów. W jego trakcie woda, tlen oraz część argonu przechodzą przez włókna membranowe, skąd zostają usunięte za pomocą specjalnego portu. Na końcowym etapie na wylocie pozostaje odpowiednio spreparowany azot. Membranowe pozyskiwanie azotu bazuje na prędkości przenikania poszczególnych gazów przez membranę.