mask

Jakie rodzaje spustów kondensatu wyróżniamy?

Spust kondensatu, nazywany także drenem kondensatu jest elementem odpowiedzialnym za odprowadzenie skroplin z elementów układu sprężonego powietrza. Instaluje się je pod zbiornikiem ciśnieniowym, filtrem, osuszaczem, separatorem cyklonowym i innymi elementami układu znajdującymi się pod ciśnieniem. Dzięki nim instalacje pneumatyczne, a także osoby je obsługujące są chronione przed niekorzystnym działaniem kondensatu i awariami urządzeń.

Jakie są najczęściej wykorzystywane rodzaje spustów kondensatu?

Do najczęściej stosowanych rodzajów drenów kondensatu zalicza się:

  • Spusty kondensatu czasowe,
  • Spusty kondensatu pływakowe,
  • Elektroniczne spusty kondensatu.

Czasowe spusty kondensatu są urządzeniem bardzo uniwersalnym. Charakteryzuje je prosta budowa. Mogą być montowane do filtrów, sprężarek, osuszaczy i zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza. Za ich pomocą można usuwać dowolny typ kondensatu. Czasowe dreny kondensatu są zaworami elektromagnetycznymi, które sterowane są za pomocą zegara elektronicznego. Ich otwarcie następuje w określonych odstępach czasu zgodnie z ustawieniami zegara.

W przypadku pływakowego spustu kondensatu otwarcie zaworu następuje w wyniku podniesienia pływaka przez podnoszący się poziom kondensatu. Ten rodzaj drenu nazywany jest także mechanicznym, montuje się go w kompresorach sprężonego powietrza, chłodnicach, osuszaczach i filtrach. Do jego pracy nie jest potrzebne zasilanie elektryczne. Ostatnim typem są elektroniczne spusty kondensatu. Ich użycie minimalizuje straty sprężonego powietrza. Charakteryzują się bardzo cichą i wydajną pracą. Stosuje się je w instalacjach pneumatycznych. Zawór usuwa kondensat po wykryciu jego określonej ilości w zbiorniku. Jest to urządzenie praktycznie bezobsługowe, proste w montażu i wydajne.