mask

Jakie zastosowania w przemyśle ma azot? Jak powstaje?

Azot jest jednym z najczęściej wykorzystywanych gazów technicznych. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jego spora popularność jest spowodowana przede wszystkim jego dobrymi właściwościami fizykochemicznymi. Jeszcze do niedawna większość zakładów produkcyjnych kupowała ten pierwiastek od zewnętrznych firm. Ze względu na wysokie ceny oraz niską wydajność tego rozwiązania obecnie coraz popularniejsze stają się generatory azotu.

Jak powstaje azot i jakie branże wykorzystują ten pierwiastek?

Jak już wspomniano, obecnie większość przedsiębiorstw korzystających z tego pierwiastka decyduje się na zakup generatorów azotu. Są to urządzenia zbudowane ze sprężarki, sekcji separacji azotu oraz systemu uzdatniania powietrza. W zależności od typu generatora separator może mieć postać membrany lub adsorbera.

Generatory wyposażone w adsorber wytwarzają azot poprzez wtłoczenie oczyszczonego sprężonego powietrza do kolumny z węglowym sitem molekularnym. W ten sposób z powietrza odseparowywany jest azot. W przypadku generatorów membranowych powietrze wtłacza się do wiązek z włóknami membranowymi. Wszelkie pierwiastki zostają usunięte w trakcie procesu przenikania gazu, natomiast azot gromadzi się na wylocie separatora.

Jakie gałęzie przemysłu korzystają z azotu podczas swojej pracy?

Jak już wspominano, azot jest stosunkowo popularnym gazem obojętnym. Znajduje zastosowanie w górnictwie, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, elektronicznym, branży stomatologicznej i dermatologicznej. Stosowany jest w prewencji pożarów, do pakowania leków, powlekania pastylek, usuwania tlenu z gotowych produktów czy podczas zabiegów medycznych. Wykorzystywany jest również podczas procesu lutowania, cięcia laserem, hartowania stali oraz natychmiastowego zamrażania produktów.