mask

O zastosowaniach adsorberów węglowych

W profesjonalnych systemach uzdatniania sprężonego powietrza adsorbery z węglem aktywnym stanowią istotny element tych układów, mający kluczowy wpływ na ostateczną klasę czystości medium. Adsorbery, inaczej zwane kolumnami węglowymi, to urządzenia, w których zachodzi proces adsorpcji polegający na przechwytywaniu niepożądanych substancji lotnych z oczyszczanego medium.

Urządzenia charakteryzują się dosyć prostą konstrukcją, tzn. kolumna, cylinder lub zbiornik wypełniony jest warstwami węgla aktywnego stanowiącego rodzaj filtra. Konkretny model adsorbera dobiera się na podstawie nominalnego przepływu sprężonego powietrza, jego ciśnienia oraz temperatury. Do ich prawidłowej pracy wymagane jest odpowiednie przygotowanie powietrza, głównie polegające na oczyszczeniu z ciekłych cząstek olejowych - Klasa 2 (wg ISO 8753) pod kątem zawartości oleju jest bezwzględnie wymagana.


W jakich gałęziach przemysłu znajdują zastosowanie adsorbery węglowe?

Adsorbery węglowe znajdują szerokie zastosowanie w zakładach branży spożywczej i farmaceutycznej, gdzie jakość sprężonego powietrza jest kluczowa dla procesu produkcyjnego. Aplikacje, w których sprężone powietrze ma bezpośredni lub pośredni kontakt z produktami, lub półproduktami spożywczymi wymagają najwyższej jakości tego medium. Adsorbery węglowe są w takich zastosowaniach nieodzownym elementem każdego profesjonalnego systemu filtracji.

Odpowiednio dobrany rodzaj adsorbera pozwala na eliminację nie tylko lotnych związków organicznych, ale także większości związków nieorganicznych.

Adsorbery węglowe wykorzystywane są także w malarniach i lakierniach, gdzie zapewniają wymaganą jakość sprężonego powietrza używanego do pokrywania powłok lakierniczych. Powietrze pozbawione lotnych związków węglowodorowych eliminuje pojawienie się na powierzchniach lakierniczych „kraterów”, wżerów lub innych niepożądanych defektów.

Specjalne zaprojektowane adsorbery węglowe znajdują także zastosowanie w oczyszczalniach ścieków, gdzie eliminują nieprzyjemny zapach, w biogazowniach jako urządzenie odsiarczające biogaz i usuwające siloksany, a także w spalarniach do redukcji związków kancerogennych.

Wyprodukowane z wytłaczanego aluminium kompaktowe kolumny Parker OVRP cechują się niewielkimi gabarytami oraz mniejszą ilością sorbentu niż tradycyjne wieże węglowe. Zastosowane kartridżowe wkłady z węglem aktywnym wykorzystują unikalną technikę napełniania, zapewniającą maksymalną gęstość upakowania złoża adsorbentu. Kartridżowe wykonanie zapobiega przemieszczaniu węgla aktywnego, powstawaniu kanałów oraz blokowaniu filtrów odpylających, jednocześnie skracając czas przestoju na prace konserwacyjne. Na uzyskanie bezolejowego sprzężenie powietrza wpływa wiele czynników, takich jak ciśnienie, temperatura, przepływ powietrza, stężenie oleju i wilgotność. Proces doboru OVR uwzględnia wszystkie te czynniki, aby zapewnić stabilną jakość powietrza przez 12 miesięcy ciągłej pracy.