mask

Parker domnick hunter seria OIL-X II


Wgłębny element filtracyjny

 • Głęboko plisowany element filtracyjny gwarantuje minimalizację prędkości przepływu powietrza oraz spadków ciśnienia, zapewniając jednocześnie zwiększoną zdolność retencji zanieczyszczeń.

System dystrybucji przepływu

 • Wewnętrzny system dystrybucji powietrza został zaprojektowany w celu zapewnienia płynnego przepływu strumienia przez całą strukturę filtra. Konstrukcja elementu filtrującego obejmuje profilowany wlot, łopatki kierujące i stożkowy dyfuzor przepływu zapewniający optymalny przepływ powietrza oraz minimalny spadek ciśnienia.

Obudowa ze stopu aluminium

 • Lekka i kompaktowa obudowa z wytłaczanego aluminium Alocrom, gwarantuje najwyższy stopień antykorozyjności dzięki powłoce epoksydowej. Zaprojektowana w celu zminimalizowania czasu wymiany wkładu.
 • 10-letnia gwarancja na obudowę

Międzynarodowe standardy jakości sprężonego powietrza

 • Seria OIL-X Spełnia lub przewyższa wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza określone we wszystkich edycjach międzynarodowej normy ISO8573-1
 • Filtry koalescencyjne Parker OIL-X są w pełni walidowane oraz testowane zgodnie z normą ISO12500-1 strumieniem o wysokiej koncentracji aerozoli olejowych do 40 mg/m3
 • Skuteczność filtracji niezależnie potwierdzona przez Lloyds Register
 • Materiały konstrukcyjne Parker OIL-X są zgodne z FDA Art. 21 CFR & EX1935/2004

Parametry

 • Typoszereg OIL-X jest dostępny dla strumieni sprężonego powietrza do 3600 m3/h
 • Obudowy o przyłączach gwintowanych od ¼” – 4”
 • ciśnienie robocze do 20 bar(g)
 • stały niski spadek ciśnienia przez okres 12 miesięcy plasujący się poniżej 125 mbar dla wkładów nasyconych wilgocią
 • niewielka emisja CO2