mask

Osuszacze chłodnicze

Nieuzdatnione sprężone powietrze w momencie opuszczenia chłodnicy końcowej sprężarki jest w 100% nasycone wilgocią. Para wodna zawarta w sprężonym powietrzu w trakcie transportu instalacją pneumatyczną stopniowa się ochładza, co skutkuje powstawaniem skroplonej kondensatu i aerozoli wodnych.

Mokre sprężone powietrze prowadzi do korozji, rozwoju mikroorganizmów i powstawania oleistego, kwaśnego kondensatu sprężarkowego. W przypadku zakładów produkcyjnych, których automatyka opiera się na sprężonym powietrzu, zanieczyszczenia te mogą mieć bezpośredni wpływ na niezawodność, wydajność i efektywność procesów.

Ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza jest zatem niezbędny w przypadkach niekrytycznych zastosowań.

Osuszacze chłodnicze wykorzystują system chłodzenia w zamkniętej pętli, w celu obniżenia temperatury sprężonego powietrza do poziomu nieco powyżej zera, powodując tym samym kondensację pary wodnej.

Większość skondensowanej cieczy jest następnie usuwana przez zintegrowany elektroniczny dren i odprowadzana z układu pneumatycznego. Przed opuszczeniem osuszacza sprężone powietrze jest ponownie podgrzewane w wymienniku krzyżowym przez powietrze wlotowe. Dzięki obniżeniu wilgotności względnej strumienia wylotowego poniżej 20% wyeliminowana jest dalsza kondensacja pary wodnej w wewnątrz-zakładowych instalacjach przesyłowych.

Osuszacze chłodnicze powinny być poprzedzone zgrubnymi filtrami koalescencyjnymi, których zadaniem jest skuteczna redukcja zanieczyszczeń mechanicznych, wody w stanie ciekłym i aerozoli wodnych w celu ochrony wewnętrznych komponentów osuszacza.

Przyjazne dla środowiska osuszacze chłodnicze, wypełnione ekologicznym czynnikiem chłodniczym o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), zgodnie z wymaganiami rozporządzenia F-Gas (UE 517/2014), to najlepszy wybór, aby chronić proces produkcyjny, klimat i środowisko.