mask

Kolumny węglowe OVRP

Technicznie bezolejowe sprężone powietrze

Obecnie coraz więcej zaawansowanych systemów pneumatycznych wymaga maksymalnej redukcji frakcji olejowych w sprężonym powietrzu zgodnie z normą ISO8573-1 w klasie 0 lub 1.
W takich sytuacjach kolumny węglowe Parker serii OVR II są nieodzownym elementem profesjonalnego systemu uzdatniania sprężonego powietrza. Zapewnienie "technicznie bezolejowego sprężonego powietrza" z bezolejowych lub olejowych sprężarek jest możliwe dzięki kolumnom OVR, które zostały zaprojektowane w celu skutecznej redukcji węglowodorów lotnych.
Kompaktowe wkłady z węglem aktywnym wykorzystują unikalną technikę napełniania, w celu  maksymalizacji gęstości upakowania złoża adsorbentu. Kartridżowe zasypanie przeciwdziała przemieszczaniu się złoża węglowego, które w trakcie pracy jest w 100% wykorzystywane  gwarantując jednocześnie najwyższą wydajność, a wyeliminowanie pylenia wydłuża żywotność wkładów filtra końcowego.
 
OVR II w detalach:

  • niewielkich gabarytów kolumny z wytłaczanego antykorozyjnego aluminium umożliwiają posadowienie urządzenia w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią
  • kartridże z ciasno upakowanym węglem aktywnym eliminują efekt fluidyzacji złoża, a odpowiednio duży zład sorbentu gwarantuje najwyższą jakość powietrza w całym okresie użytkowania
  • potrójne przyłącza zasilające i wylotowe ułatwiają dowolną elastyczną konfigurację urządzenia
  • proste i czyste czynności konserwacyjne oraz szybka wymiana kartridży
  • jakość powietrza zgodna z normą ISO8573-1 klasa 0 (≤ 0,003 mg/m³) lub ISO8573-1 klasa 1. Testowane zgodnie z normą ISO8573-5 i zatwierdzone przez niezależną instytucje Lloyds Register.
  • zgodność z FDA Art. 21 i z EC1935 oraz certyfikat niezależnej instytucji Lloyds Register
  • gwarantowana jakość powietrza oraz komponenty nieemitujące  szkodliwych oparów predystynują OVR II do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, napojowym; szczególnie rekomendowane w aplikacjach, gdzie produkt końcowy posiada kontakt ze sprężonym powietrzem
  • wydajność do 2931 m3/h; dodatkowo modułowa konstrukcja kolumny OVR umożliwia nieograniczoną rozbudowę